Krótkie video, prezentujące biuro nieruchomości Indepro. Zostało wykonane z myślą o kandydatach, zainteresowanych praca w firmie. Materiał nagraliśmy w ciągu dwóch dni zdjęciowych. Miejscem realizacji było biuro INDEPRO w Krakowie oraz w Warszawie.