BNI MAGNUM

PREZENTACJA GRUPY

Przedstawienie jednej z grup BNI

2013

BNI – biznesowa organizacja, tworząca i rozwijająca sieci kontaktów. Skupia przedsiębiorców, opierających biznes na rekomendacjach.
W video prezentujemy jedną z grup networkingowej sieci – BNI Magnum.
Materiał zarejestrowaliśmy podczas Dnia Gościa (otwartego spotkania dla przedsiębiorców), a następnie uzupełniliśmy go nagraniami z regularnych spotkań grupy. W video można także usłyszeć o tym, jakie realne  korzyści płyną z uczestnictwa w BNI.

Byliśmy także na otwarciu grupy BNI Vikings:
Kick off grupy

BNI – biznesowa organizacja, tworząca i rozwijająca sieci kontaktów. Skupia przedsiębiorców, opierających biznes na rekomendacjach.
W video prezentujemy jedną z grup networkingowej sieci – BNI Magnum.
Materiał zarejestrowaliśmy podczas Dnia Gościa (otwartego spotkania dla przedsiębiorców), a następnie uzupełniliśmy go nagraniami z regularnych spotkań grupy. W video można także usłyszeć o tym, jakie realne  korzyści płyną z uczestnictwa w BNI.

Byliśmy także na otwarciu grupy BNI Vikings:
Kick off grupy

Video z uroczystego otwarcia krakowskiej grupy BNI VikingsMeble na wymiar - video pokazujące jak wygląda praca montażowa