Gala podsumowująca projektu 50 plus. Projekt zakładał aktywizację zawodową osób, które przekroczyły 50 rok życia i pozostawały bez pracy.